Yasal Uyarı

Koç Fiat Sigorta İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

Koç Fiat Sigorta İnternet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnternet sitesini kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını okuyunuz.

  • • Bu İnternet sitesinde sunulan hizmetler Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle kısaca " Koç Fiat Sigorta" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. İnternet sitesinin yasal sahibi Koç Fiat Sigorta olup, İnternet Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Koç Fiat Sigorta’a aittir.
  • • İnternet sitesine erişim sağlayan ve İnternet sitesini kullanan her kullanıcı “Kullanım Koşulları”nı kayıtsız şartsız kabul eder.
  • • Aksi açıkça belirtilemedikçe İnternet sitesinde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.

1- Tanımlar:

  • 1.1. İnternet Sitesi : www.kocfiatsigorta.com.tr internet adresini ifade eder.
  • 1.2. Kullanıcı : İnternet sitesini kullanan tüm ziyaretçileri ifade eder.

2- Şartların Değiştirilmesi

Koç Fiat Sigorta, kendi takdirinde olmak üzere İnternet sitesinin içeriğini, Kullanıcılara İnternet sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmeti, uyarı yapmaksızın, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Koç Fiat Sigorta İnternet Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Koç Fiat Sigorta dilediği zaman istediği şekilde bu kullanım koşullarında değişiklik yapabilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifade edecektir. Bu nedenle, bu koşulları belirli dönemlerde tekrar okumanız önerilmektedir.

3- Kişisel Verilerin Korunması

İnternet sitesini ziyaretiniz aşamasında elde edilecek kişisel verilerinizin korunmasına ve yönetişimine ilişkin hükümler, bu kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan ve İnternet sitesinde yer alan Koç Fiat Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası dokümanında düzenlenmiştir.

4- Mülkiyet Hakları

Bu İnternet sitesi, yalnızca Koç Fiat Sigorta’ya ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir. İşbu İnternet sitesinde yer alan markalar, logolar, metinler, resimler, fotoğraflar, program kodları, yazılımlar, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile İnternet sitesinin tasarımı, içeriği, kodları, bileşenleri, yazıları, sistemsel ve teknik unsurları ve bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü telif hakları ile fikri ve sınai haklar (“İçerik”) tamamen ya da kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak Koç Fiat Sigorta’ya, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’ye ve Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.’ye aittir. Bu İçerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, herhangi bir şekilde değiştirilerek kullanılamaz, kopyalanamaz, görüntülenemez, 3. kişilerin lisansına konu edilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, iyileştirilemez veya izlenemez. Bu İnternet sitesinde yer alan İçerikler ile ilgili telif, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

5- İnternet Sitesinden Giden Bağlantılar

İnternet sitesinden başka İnternet sitelerine ya da üçüncü kişilere ait içeriklere giden bağlantılar, kullanıcıları başka sitelere yönlendirebilmektedir. Koç Fiat Sigorta tüm bu gibi siteleri, bulundurdukları içeriği veya bilgileri, kontrol edemeyebilir ve bu sebeple ilgili sitelerin içeriği, ürünleri, yayınlaması veya bu sitelerce kullanıcılar tarafına verilen servislerden sorumlu değildir.

6- Sorumluluk

İnternet sitesinde yer alan her türlü içerik (kısaca "Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bu bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, uygunluk durumuna bağlı olarak Koç Fiat Sigorta’nın yetkili Bayi veya Koç Fiat Sigorta Müşteri Hizmetleri'nden ve Çağrı Merkezi'nden temin edilebileceğini (bu hüküm Koç Fiat Sigorta Bayi, Koç Fiat Sigorta’ya, Koç Fiat Sigorta Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi'ne bilgi verme zorunluluğu getirmez) ve bununla yükümlü olduğunu kabul eder. Bu İnternet sitesi, İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda Koç Fiat Sigorta 'nın hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Koç Fiat Sigorta 'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, Koç Fiat Sigorta İnternet Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

7- Bölünebilirlik

Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8- Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

Kullanıcılar ile Koç Fiat Sigorta arasında ortaya çıkabilecek ihtilâfların çözümünde, emredici kuralların elvermesi halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre çözülecektir.